www.sp87.poznan.pl

Zbiórka baterii

Pierwszego września rozpoczęliśmy już VII Edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE!”.
Bateria to zmagazynowana energia chemiczna zamieniana w energię elektryczną. Zużyte baterie zawierają metale ciężkie takie jak ołów, kadm, rtęć, lit. Wymienione substancje są niebezpieczne dla środowiska. Zużyte baterie zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego też należy je oddzielać od zwykłych śmieci poprzez segregację „u źródła”, czyli bezpośrednio po ich wykorzystaniu.
W naszej szkole zbieramy zużyte baterie we współpracy z firmą REBA.  Za każdy zebrany i oddany do REBA kilogram baterii nasza szkoła otrzyma punkty, które możemy zamienić na pomoce naukowe.

Zbiórka baterii w każdą środę. Baterie można przynosić do wychowawcy klasy.
Koordynatorzy akcji: p. M. Borkowska, p. J.Gorączka.

http://www.zsp7poznan.pl/Zbiorka_baterii.html