www.sp87.poznan.pl

Opłaty za duplikaty

Opłaty za duplikaty wynoszą odpowiednio:
  • Świadectwo – 26 zł
  • Legitymacja – 9 zł
Wpłaty należy dokonywać na konto Szkoły Podstawowej nr 87 im. Stefana Żeromskiego:

13 1020 4027 0000 1102 1264 0605

Adresat:
Szkoła Podstawowa nr 87 im. Stefana Żeromskiego,
ul. Leszka 42,
61-062 Poznań 
 
Tytułem:
opłata za wydanie duplikatu świadectwa*/legitymacji
(*wpisać odpowiednio)
 
Wpłacający:
Wpisać swoje imię i nazwisko

Pliki do pobrania:

http://www.zsp7poznan.pl/Oplaty_za_duplikaty.html