www.sp87.poznan.pl

Książka dla przedszkolaka

Projekt „Książka dla przedszkolaka” skierowany jest do przedszkoli i jest zgodny z wymaganiami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz realizowany w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Głównym założeniem projektu jest umożliwienie dzieciom poznawanie utworów literatury dziecięcej i rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez jak najczęstszy kontakt z książką oraz dobrowolny i spontaniczny udział w zabawach z tekstem.

Cele szczegółowe:

 • Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
 • Budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne, wycieczki oraz przemyślany i atrakcyjny kącik książek w sali przedszkolnej.
 • Dalsze budowanie bogatego języka.
 • Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania.
 • Zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 •  Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, rozbudzanie ciekawości świata.
 • Rozbudzanie wyobraźni.
 • Ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania.
 • Wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
 • Budowanie i pogłębianie więzi między rodzicem i dzieckiem.
 • Zaznajomienie dzieci z utworami znanych autorów książek dla dzieci i twórczością bajkopisarzy.
 • Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.
 • Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych - uczenie myślenia i wartości moralnych.
 • Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
 • Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.
 • Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy.

Koordynator: Anna Kordus

Grupy biorące udział w projekcie: Misie, Jeże, Lisy, Sowy

http://www.zsp7poznan.pl/Ksiazka_dla_przedszkolaka.html