www.sp87.poznan.pl

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 87
ul. Leszka 42 
61- 062 Poznań 
tel. 61 876 80 79

zsp7poznan@wp.pl

http://www.zsp7poznan.pl/Kontakt_14657.html