www.sp87.poznan.pl

Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2023
Zakończenie roku szkolnego 21.06.2024
Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023r.– 01.01.2024r.
Ferie zimowe 12.02.2024r. – 25.02.2024r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.2024r. – 02.04.2024r.
Ferie letnie 22.06.2024r. – 31.08.2024r.
I półrocze 04.09.2023r. – 19.01.2024r.
II półrocze 22.01.2024r. – 21.06.2024r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 16.10.2023r. (poniedziałek)
  • 02-03.11.2023r. (czwartek-piątek)
  • 02.05.2024r. (czwartek)
  • 14-16.05.2024r. (egzamin ósmoklasisty)
  • 31.05.2024r. (piątek)

http://www.zsp7poznan.pl/Kalendarium.html