www.sp87.poznan.pl

Regulamin biblioteki

 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej korzystać mogą uczniowie, nauczyciele, personel szkoły, rodzice.
 2. Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej jest bezpłatne.
 3. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Zbiory biblioteki udostępniane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki.
 5. Uczniowie klas pierwszych zostają czytelnikami biblioteki po wprowadzającej lekcji bibliotecznej.
 6. Czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do półek, posługując się zakładką.
 7. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, w tym jedną lekturę. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
 8. Uczniowie klas IV – VIII mogą korzystać w bibliotece z Internetu i programów multimedialnych w celach edukacyjnych.
 9. Z księgozbioru podręcznego czytelnicy  korzystają  w bibliotece lub na lekcji.
 10. Zbiory biblioteczne są naszą wspólną wartością. Wypożyczone książki/materiały edukacyjne należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik który zniszczy lub zagubi książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 11. Biblioteka przyjmuje dobrowolne dary książkowe.
 12. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.
 13. Książki mogą być wypożyczane na ferie zimowe i letnie i oddane po feriach w przeciągu jednego miesiąca.
 14. Uczniowie i pracownicy, którzy odchodzą ze szkoły zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia  z biblioteką.
 15. Bibliotekarz monitoruje wypożyczenia i zwroty książek informując o zaległościach, rodziców ucznia poprzez dziennik elektroniczny.
 16. Za ignorowanie monitów dot. zaległych książek bibliotekarz może, zgodnie ze szkolnym systemem oceniania zachowania, jeden raz w miesiącu przyznać punkty ujemne.
 17. Regulamin biblioteki jest dostępny na stronie www szkoły w zakładce Biblioteka.

http://www.zsp7poznan.pl/Regulamin_biblioteki.html