www.sp87.poznan.pl

Firmy i instytucje

Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole współpracuje z naszą szkołą już od wielu lat. Są oni współorganizatorami wielu imprez szkolnych, chętnie podejmują działalność na terenie naszej szkoły, sponsorują wiele inicjatyw szkolnych, organizują imprezy kulturalno-sportowe, m.in. festyny, turnieje, itp., integrując tym samym lokalną społeczność.     

SKŁAD RADY OSIEDLA
Antoninek –  Zieliniec – Kobylepole

 1. Grzegorz Banasia
 2. Krzysztof Bartosiak
 3. Roch Burandt
 4. Joanna Ciechanowska-Barnuś
 5. Katarzyna Czarnecka
 6. Hanna Grobelna
 7. Jarosław Klessa
 8. Piotr Kruszona
 9. Roman Mikołajewicz
 10. Piotr Quandt
 11. Dionizy Radojewski
 12. Bartosz Rozynek
 13. Tadeusz Szczepaniak
 14. Mieczysław Wachowiak
 15. Magdalena Ziółkowska


SKŁAD  RADY  I  ZARZĄDU  OSIEDLA
Antoninek –  Zieliniec – Kobylepole

 • Przewodniczący Rady Osiedla
  Krzysztof Bartosiak
 • Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
  Mieczysław Wachowiak
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla
  Dionizy Radojewski
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
  Jarosław Klessa

Kontakt
Przewodniczący Rady Osiedla – 608 471 168
Zastępca przewodniczącego Rady Osiedla – 501 259 228
Przewodniczący Zarządu Osiedla – 603 122 296

Adresy e-mail:
rada.azk@wp.pl
Osiedle_Antoninek@um.poznan.pl


KOMENDA MIEJSKA POLICJISTRAŻ MIEJSKAZARZĄD DRÓG MIEJSKICHVolkswagen Poznań

VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O.

Podziękowanie VW

 


Podziękowanie Johnson

JOHNSON SC

Dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc i wsparcie finansowe. Firma SC JOHNSON  od kilku lat współpracuje z naszą szkołą, dzięki czemu możemy się nieustannie rozwijać, dostosowywać do wymogów współczesności, ale przede wszystkim zapewniać uczniom edukację na najwyższym poziomie.

Pomoc finansowa, którą szkoła otrzymała przyczyniła się do rozwoju intelektualnego oraz fizycznego naszych wychowanków. Dzięki książkom oraz programom multimedialnym, które zostały zakupione z otrzymanych środków uczniowie zdobędą łatwiejszy dostęp do wiedzy i kultury, pogłębią swe zainteresowania i poszerzą horyzonty. Natomiast dzięki łapaczom do piłek, które zamontowane zostały na boisku szkolnym, dzieci będą mogły bezpiecznie uprawiać sport, a przez to rozwijać swoją kulturę fizyczną.

 


Podziękowanie Budchem

BUDCHEM

Dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc i wsparcie. Firma BUDCHEM, przekazując materiały budowlane naszej szkole, przyczyniła się do przygotowania kompleksu sportowego dla uczniów. Dzięki okazanej życzliwości mogliśmy rozpocząć remont i prace adaptacyjne obiektu.
Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana w przyszłości.

http://www.zsp7poznan.pl/Firmy_i_instytucje.html