www.sp87.poznan.pl

Konkursy, projekty, imprezy i akcje

Akcje

AKCJA

TERMIN

ADRESACI

ZBIÓRKA

I ty możesz zostać Św. Mikołajem – zbiórka słodyczy i przyborów szkolnych

listopad/grudzień
2022

klasy I - VIII

M. Borkowska
M. Jóźwiak

Zbiórka nakrętek

cały rok

klasy I - VIII

J. Zgórecka

Zbiórka baterii

cały rok

klasy I - VIII

J. Wolnowska-Gorączka,

M. Borkowska

Zbiórka Elektrośmieci

cały rok

klasy I - VIII

J. Wolnowska-Gorączka,

M. Borkowska

Akcje Fundacji Redemptoris Missio

cały rok

klasy I - VIII

A. Włodarczyk

A. Zielonacka

http://www.zsp7poznan.pl/Akcje.html