www.sp87.poznan.pl

Projekt ekologiczny

Od kilku lat kontynuujemy w szkole projekt ekologiczny "Ochrona środowiska jest naszą wspólną sprawą".

Główne cele projektu:

  • podniesienie świadomości ekologicznej dzieci
  • tworzenie nowych, trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu
  • uświadomienie uczniom ich wpływu na środowisko
  • wzbudzenie chęci i motywacji do działania na rzecz ochrony środowiska
  • włączenie lokalnej społeczności w działania dla dobra środowiska.

Działania proekologiczne realizowane są poprzez organizację konkursów, np."Zużyte baterie mają swoje miejsce", który ma na celu utrwalenie w świadomości dzieci i ich rodziców, że nie wszystkie odpady można wyrzucać do wspólnych pojemników, organizację zbiórek makulatury, tekturowych rolek, udział w akcji "Moje miasto bez elektrośmieci", udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata", udział w akcjach ekologicznych organizowanych przez instytucje zewnętrzne, pogadanki, prelekcje i apele.

Koordynatorzy Szkolni - p. Maria Borkowska, p. Jolanta Wolnowska-Gorączka

http://www.zsp7poznan.pl/Projekt_ekologiczny.html