www.sp87.poznan.pl

Historia

Od 1936 r. rolę placówki oświatowo - wychowawczej w Antoninku pełniła Szkoła Podstawowa Nr 51 przy ul. Warszawskiej. Ponieważ liczba uczniów coraz bardziej się powiększała ze względu na rozbudowę osiedla, a pomieszczeń w szkole było mało, dlatego nauka odbywała się na dwie i trzy zmiany. Brak świetlicy, sali gimnastycznej, gabinetów nie wpływał dodatnio na wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Rodzice dzieci mieszkających w Antoninku, zdecydowali, że trzeba wybudować nową szkołę, by móc uczyć się w lepszych warunkach. Z dużym zaciekawieniem ludność Antoninka śledziła przebieg budowy nowej szkoły. 29 lipca 1964 r. kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego nadało nowej szkole nazwę: "Szkoła Podstawowa Nr 87 im. Stefana Żeromskiego"

1 września 1964 r. odbyło się uroczyste otwarcie szkoły, którego dokonała przewodnicząca Dz.R.N. p. W. Klawitter. 6 stycznia 1965 r. na Radzie Pedagogicznej podjęto uchwałę, że szkoła zostanie zgłoszona jako wiodąca o specjalności fotografiki i harcerstwa.

W roku szkolnym 1972/73 połączono dwie szkoły Nr 51 i Nr 87 w jedną "Szkołę Podstawową Nr 87".

Prawie dwadzieścia lat później, w roku szkolnym 1991/92 w związku ze stale zwiększającą się liczbą uczniów podjęto decyzję o rozbudowie naszej szkoły. Prace trwały nieprzerwanie przez dwa lata. 10 października 1994 r. zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczęły się w rozbudowanej Szkole Podstawowej Nr 87.

Po reformie oświaty w roku szkolnym 2000/2001 nastąpił podział dotychczasowej placówki na Szkołę Podstawową Nr 87 i Gimnazjum Nr 22.

http://www.zsp7poznan.pl/Historia.html