www.sp87.poznan.pl

Terminarz spotkań z rodzicami

Godziny zebrań zbiorowych:
klasy I - III - godz. 17.00, klasy IV - VIII - godz. 18.00

Godziny spotkań indywidualnych: 17.00 - 19.00

07.09.2023r. Zebranie zbiorowe
organizacyjno - informacyjne
26.10.2023r. Spotkania indywidualne
14.12.2023r. Spotkania indywidualne
(informacja o zagrożeniach)
25.01.2024r.  Wywiadówki
11.04.2024r.

Zebranie zbiorowe (spotkanie z rodzicami klas 8 - egzaminy)

09.05.2024r. Spotkania indywidualne
(informacja o zagrożeniach)

Możliwość organizacji zebrań zbiorowych na życzenie rodziców w danej klasie w w/w terminach lub innych po uzgodnieniu z wychowawcą.

Kontakt Rodziców z nauczycielami możliwy również w innym terminie, po uprzednim ustaleniu terminu.

http://www.zsp7poznan.pl/Terminarz_spotkan_z_rodzicami.html