www.sp87.poznan.pl

Nie ma zasięgu

Projekt "Nie ma zasiegu" zakłada dbałość o higienę cyfrową oraz świadome korzystanie z multimediów. Głównym celem proejktu jest przekazanie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci.

Koordynator: Anna Lusiak

Grupy biorące udział w projekcie: Jeże

http://www.zsp7poznan.pl/Nie_ma_zasiegu.html