www.sp87.poznan.pl

Dowozy w roku szkolnym 2024/2025

Szanowni Rodzice,

do 31 marca 2024r. należy wypełnić i przesłać nowe wnioski o transport zbiorowy uczniów na nowy rok szkolny 2024/2025.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 są bezpłatnie dowożeni ze względu na odległość do placówki. W związku z powyższym na wniosku proszę ręcznie napisać "dowóz ze względu na odległość".

Rodzic ubiegający się o włączenie do dowozu zorganizowanego musi obowiązkowo złożyćwniosek o włączenie do dowozu zorganizowanego oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dowozów.

Regulamin dowozów oraz stanowiący do niego załącznik (upoważnienie do odbioru dziecka) są dokumentami, których nie należy dołączać do ww. wniosku.

Dokumenty:

  • wniosek o zorganizowanie transportu,
  • oświadczenie o akceptacji regulaminu,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do placówki nie prowadzonej przez Miasto Poznań,
  • regulamin dowozów zbiorowych,

znajdują się poniżej. Wnioski można również odebrać w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku od 7.45 - 14.45.

Wnioski rodzic może złożyć w następujący sposób:

  1. wysyłając dokumenty Pocztą Polską, na adres Wydziału Oświaty (ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań),
  2. zostawiając dokumenty w biurze podawczym, które mieści się w wewnątrz budynku urzędu przy ul. Libelta 16/20 - w kopercie zaadresowanej na "Wydział Oświaty",
  3. poprzez elektroniczną skrzynkę epuap - wniosek i inne potrzebne dokumenty muszą być załączone w formie skanu; epuap musi zostać przesłany na: Urząd Miasta Poznania, z adresem: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

WAŻNE: Należy wybrać TYLKO JEDEN sposób składania wniosku !!!

Odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym za pomocą operatora pocztowego - Poczta Polska. W razie konieczności rodzic powinien odebrać awizo.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Oświaty:

Paulina Przybylska
tel.  61 878 43 02
@: paulina_przybylska@um.poznan.pl

Izabela Kentzer
tel. 61 878 43 71
@: izabela_kentzer@um.poznan.pl

Pliki do pobrania:

http://www.zsp7poznan.pl/Dowozy_w_roku_szkolnym_20242025.html