www.sp87.poznan.pl

Z darami natury świat nie jest ponury

Głównym celem ekologiczno-plastycznego projektu "Z darami natury świat nie jest ponury" jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci oraz zapoznanie z ideą zero waste. 

Koordynatorzy: Jagoda Tomalak

Grupy biorące udział w projekcie: Misie

http://www.zsp7poznan.pl/Z_darami_natury_swiat_nie_jest_ponury.html