www.sp87.poznan.pl

Nieodpłatna pomoc prawna

Urząd Miasta od wielu lat aktywnie działa w sferze nieodpłatnej pomocy prawnej, starając się, aby osoby które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, mogły skorzystać z profesjonalnej pomocy prawników. Wartym podkreślenia jest fakt, że porady prawne i obywatelskie są świadczone obecnie także w sposób zdalny lub w miejscu zamieszkania klienta. Stanowi to ułatwienie dla osób starszych lub z niepełnosprawnością, które mogą mieć problem z dotarciem na dyżury stacjonarne.

Obecnie na terenie całej Polski działają punkty specjalistyczne, w których porady udzielane są zdalnie, lista tych punktów znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

W 2023 r. w Poznaniu działają 22 punkty npp i npo, w tym 11 punktów specjalistycznych udzielających porad m. in. z zakresu: dysfunkcji w rodzinie, pomocy młodym osobom, w szczególności nieletnim, pomocy osobom z niepełnosprawnościami, doznającym przemocy, prawa rodzinnego, spraw mieszkaniowych, zadłużenia, zabezpieczenia społecznego, cudzoziemcom. Wizyty umawia się telefonicznie dzwoniąc pod: 61 646 33 44.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Marzeną Walczak, tel. 61 878 5158, email npp@um.poznan.pl.

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego UMP

Pliki do pobrania:

http://www.zsp7poznan.pl/Nieodplatna_pomoc_prawna.html