www.sp87.poznan.pl

Owoce w szkole

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – V szkół podstawowych.

Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Więcej informacji na stronie: http://www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=01990

Koordynatorzy Szkolni - wychowawcy klas I-V

Pliki do pobrania:

http://www.zsp7poznan.pl/Owoce_w_szkole.html