www.sp87.poznan.pl

Cytaty, złote myśli, przysłowia

 • ...Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra... (H.Sienkiewicz)
 • ...Przez odpowiednią literaturę dla dzieci kształtuje się przyszłego czytelnika, któremu toruje się drogę do wielkiej poezji, do literatury klasycznej... (Jan Brzechwa)
 • Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów (Kartezjusz)
 • Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.
 • Czytanie to najlepszy sposób uczenia się. Czytanie najlepszą nauką. (Aleksander Puszkin)
 • Ginęły państwa, społeczeństwa, plemiona i narody, a książka pozostawała. Rośnie ona i rozwija się razem z postępem ludzkości. (Aleksander Hercen)
 • Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem (przysłowie chińskie)
 • Książka jest największym dobrem człowieka. Rozszerza świadomość ludzką, stwarza sojusz człowieka z człowiekiem, łączy, budzi, niepokoi, przetwarza, rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją. Znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności, przezwycięża mijanie. (Emil Zegadłowicz)
 • Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem. (Kornel Makuszyński)
 • Książki nie mają właściwości róż; dlatego nie szukajmy wciąż najświeższych.
 • Książki są najlepszym przyjacielem człowieka: ponieważ czytamy je tylko wtedy, kiedy mamy na to ochotę, a one milczą, kiedy myślimy o czymś innym. Zawsze dają i nigdy o nic nie proszą (Baron von Muunchhausen)
 • Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu, gadatliwy w radości, - mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie - jesteś jednym z najcenniejszych darów, jakie nam zesłali bogowie na nasz padół! (Jarosław Iwaszkiewicz)
 • Kto czyta książki, żyje podwójnie (Umberto Eco)
 • Lubić czytanie - to znaczy godziny nudy, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godziny radości (Monteskiusz)
 • Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać (Denis Diderot)
 • Nic tak nie zabija czasu jak książka. (Cesare Pavese)
 • Nie ma tak złej książki, żeby w jakimś stopniu nie przyniosła korzyści. (Pliniusz Młodszy)
 • Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy (M.T. Cycero)
 • Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś. (Jarosław Iwaszkiewicz)
 • Prawie każda książka otwiera przede mną okno na nowy, nieznany świat. (Maksym Gorki)
 • Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego (Somerset Maugham)
 • Świat cały nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. (Biblia)
 • Telewizja to tylko zastępcza rozrywka dla mózgu, kto nie czyta, ten właściwie nie potrzebuje już głowy, nie mówiąc oczywiście o wyobraźni i fantazji. (Billie Joe)
 • Tworzeniu wielu ksiąg nie ma końca. (Biblia)
 • Wielu ma rywalów książka w naszych czasach - i przez to właśnie może staje się niemodna. Radio, telewizja, kino - lwią część zabrały te wynalazki z uroku książki! Jednej rzeczy nie mogą zabrać: jej ciszy, jej milczenia. Milczenie książki jest tym elementem, który na nas najwyraźniej działa. Milczenie to - to czara, którą możemy napełnić własną treścią, własną wyobraźnią. Kino, telewizja narzucają nam obraz, nie pozwalają go uzupełnić na swój sposób. Książka utwierdza naszą indywidualność, wybrania naszą osobowość przed atakiem wszystkiego, co brutalne, napastliwe w naszej dzisiejszej kulturze. (Jarosław Iwaszkiewicz)
 • Wszystkie książki mówią... (Jan Parandowski)
 • Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce (Maksym Gorki)
 • Z książkami jest tak jak z ludźmi: bardzo niewielu ma dla nas ogromne znaczenie. Reszta po prostu ginie w tłumie (Wolter)
 • Za książką kryje się autor. Jego pisanie jest, więc zawsze listem do czytelnika. Piszemy zazwyczaj listy do przyjaciół. Książka jest listem autora do przyjaciela. (Jarosław Iwaszkiewicz)
 • Żadne dzieło człowieka nie przeżyje książki. (autor nieznany)

http://www.zsp7poznan.pl/Cytaty__zlote_mysli__przyslowia.html