www.sp87.poznan.pl

Informacje ogólne

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed lekcjami i po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.  W czasie wolnym zapewniamy dzieciom opiekę i wypoczynek w formie różnorodnych zajęć dostosowanych do zainteresowań i wieku dzieci.
W naszej szkole świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 17:00.        

Głównym celem  działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych a także:

 • integracja grupy świetlicowej,
 • zapewnienie bezpieczeństwa zarówno fizycznego jak i psychicznego,
 • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • podkreślanie najważniejszych wartości w życiu człowieka,
 • kształtowanie postawy prospołecznej,
 • rozwijanie umiejętności manualnych, kształtowanie wyobraźni,
 • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
 • wspomaganie rozwoju ruchowego,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • udzielanie pomocy przy odrabianiu zadań domowych,
 • organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki.

Zadania:

 • dbanie o estetyczny wygląd sali,
 • kształtowanie nawyku utrzymania czystości i porządku w świetlicy,
 • wdrażanie do poszanowania wspólnego mienia (sprzętu sportowego, gier itp.)
 • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki oraz zabawy,
 • wdrażanie do aktywnego współuczestnictwa w życiu szkoły (np. dekoracja sali świetlicowej i korytarzy szkolnych,  wykonanie kartek świątecznych i okolicznościowych, organizacja konkursów świetlicowych ),
 • podkreślanie znaczenia świąt i ważnych dni w kalendarzu (Dzień Babci, Dzień Dziadka, Wielkanoc, Konstytucja 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca).

Dzieciom oferujemy liczne zajęcia, między innymi:

 • zajęcia plastyczne (prace uczniów zdobią szkolne korytarze)
 • swobodną zabawę inspirowaną pomysłami uczniów
 • zabawę w teatr
 • udział w zajęciach sportowych
 • czynny wypoczynek na  świeżym powietrzu
 • udział w konkursach.

Pliki do pobrania:

http://www.zsp7poznan.pl/Informacje_ogolne.html