www.sp87.poznan.pl

Gramy zmysłami

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. 

Cele szczegółowe:

  • Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
  • Wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
  • Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań;
  • Stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
  • Tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
  • Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.

Koordynator: Barbara Mantas

Grupy biorące udział w projekcie: Lisy, Sowy

http://www.zsp7poznan.pl/Gramy_zmyslami.html