www.sp87.poznan.pl

Czyste powietrze wokół nas

Program edukacyjny dla przedszkolaków „Czyste Powietrze Wokół Nas”  organizowany przez Państwową Stację Sanitarną ma w założeniach ochronę dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Ma on charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele główne programu:

  1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
  2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Szczegółowe cele programu:

  1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Koordynatorzy: Monika Meyza, Marta Mrugalska

Grupy biorące udział w projekcie: Sowy

http://www.zsp7poznan.pl/Mamo__Tato_wole_wode.html