www.sp87.poznan.pl

Rajd jesienny klas 4-8

Podczas jesiennego rajdu klasy z zaangażowaniem brały udział w zadaniach przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego: Panią Joannę Paś i Piotra Wojcińskiego. Uczniowie m.in. wykonywali ćwiczenia, szukali kamieni, tańczyli Macarenę, pisali wiersz i rozwiązywali zagadki. Za każde zadanie klasy uzyskiwały punkty. Starcie wygrała VIb, która zebrała więcej punktów. Następnie uczniowie udali się na festyn zorganizowany przez Radę Rodziców.  

Agnieszka Garczarczyk

http://www.zsp7poznan.pl/Rajd_jesienny_klas_4-8.html