www.sp87.poznan.pl

Wesoły zamek. Smutne zamczysko

Inspirując się obrazem Paula Klee „Zamek i słońce” uczniowie klas piątych wykonali prace pt. Wesoły zamek. Smutne zamczysko (do wyboru).  Tym samym pokazali, że znają już właściwości barwy i wiedzą, jakimi kolorami uzyskać smutny lub radosny nastrój.

Elżbieta Witkiewicz, nauczycielka plastyki

http://www.zsp7poznan.pl/Wesoly_zamek.html