www.sp87.poznan.pl

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I

3 czerwca rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca d klasy pierwszej. Wnioski będą przyjmowane do 11 czerwca 2024r.

Druki zgłoszeń dostępne będą w sekretariacie i na https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

  • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w dniu 14 czerwca 2024r. o godz. 12.00
  • Pisemne potwierdzenie przez rodzicó/opiekunów prawnych woli przyjęcia kandydata do szkoły (nie dotyczy dzieci z obwodu) od 14 czerwca od godz. 12.00 do 18 czerwca 2024r. Brak pisemnego potierdzenia jest rezygnacją z dalszej rekrutacji.
  • Wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 20 czerwca 2024r. godz. 12.00
UWAGA!
Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami powienien być podpisany przez oboje rodziców/opiekunów prawnych, wyjątek stanowi rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko. Brak podpisu jednego z rodziców wpłynie na negatywną weryfikację wnisku.

http://www.zsp7poznan.pl/Rekrutacja_uzupelniajaca_do_klasy_I.html