www.sp87.poznan.pl

Zabawy ruchowe

Pierwsze dni września dzieci z grupy jeże spędziły aktywnie

http://www.zsp7poznan.pl/Zabawy_ruchowe.html