www.sp87.poznan.pl

Wycieczka klasy 2b do Państwowej Straży Pożarnej

Dzieci z klasy 2b odwiedziły Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 3 w Poznaniu. W sposób bardzo ciekawy dowiedziały się na czym polega praca strażaka. Obejrzały sprzęt gaśniczy znajdujący się na wyposażeniu specjalnie oznakowanego i przygotowanego samochodu, używanego przez straż pożarną do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Dużą atrakcją była możliwość lania wody z węża strażackiego. Widziały też gdzie strażacy odpoczywają i dowiedziały się jak dbają o swoją kondycję fizyczną. Podczas służby trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność i pamiętać, że praca strażaka to misja i powołanie.

                                                                                                                                  J. Gorączka

http://www.zsp7poznan.pl/Wycieczka_klasy_2b_do_Panstwowej_Strazy_Pozarnej.html