www.sp87.poznan.pl

Włóż ciepłą czapkę

A wi­dzi­cie wy zmar­z­la­ka, jak się to on gnie­wa.
W ręce chu­cha, pod nos dmu­cha, pio­se­nek nie śpie­wa.
A czy nie wiesz, miły bra­cie jaka na to rada. Gdy mróz ści­śnie, wi­cher świ­śnie, śnieg na zie­mię pada?...(M. Konopnicka)

http://www.zsp7poznan.pl/Wloz_ciepla_czapke.html