www.sp87.poznan.pl

Uwaga Ósmoklasiści - odbiór zaświadczeń

Informujemy, że odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 9 lipca 2021r. w sekretariacie szkoły w godzinach:

  • 9.30 - 10.30 - klasa VIIIa 
  • 10.30 - 11.30 - klasa VIIIb

W przypadku braku możliwości odebrania zaświadczenia w wyznaczonej godzinie będzie ono do odbioru w sekretariacie szkoły w godz. 10.00 - 13.00.

http://www.zsp7poznan.pl/Uwaga_Osmoklasisci_-_odbior_zaswiadczen.html