www.sp87.poznan.pl

Podziękowanie

Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za życzenia i słodki poczęstunek z okazji Dnia Edukacji Narodowej! 

http://www.zsp7poznan.pl/Podziekowanie_46006.html