www.sp87.poznan.pl

Podsumowanie programu ''Akademia Bezpiecznego Puchatka''

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” to ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

BEZPIECZNIE ! - W SZKOLE, W DOMU, NA DRODZE ORAZ W INTERNECIE

- to hasło, które towarzyszyło realizacji tegorocznej XV edycji ogólnopolskiego programu.

Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu oraz w Internecie. Uczniowie z klas pierwszych w ciągu całego roku szkolnego 2023/2024 uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie przygotowane materiały edukacyjne. Uczniowie wypełniali karty pracy otrzymane od organizatorów oraz oglądali filmy edukacyjne. Wychowawczynie klas pierwszych wraz z Kubusiem Puchatkiem uczyły dzieci, jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami poruszać się po drodze, przechodzić przez jezdnię, jeździć na rowerze oraz bezpiecznie, a zarazem aktywnie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym. Przypominały o konieczności noszenia odblasków, a także poruszały zagadnienia dotyczące bezpiecznego i rozsądnego korzystania z Internetu.

Podsumowaniem uczestnictwa w programie był udział wszystkich pierwszoklasistów w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie rozwiązywanym on-line. W wyniku podjętych działań szkoła otrzymała  Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” a pierwszoklasiści Dyplomy Bezpiecznego Puchatka.

Na pewno udział w programie edukacyjnym ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka” zwiększył świadomość uczniów dotyczącą bezpieczeństwa.

Koordynator programu: D. Zarzycka

http://www.zsp7poznan.pl/Podsumowanie_programu_Akademia_Bezpiecznego_Puchatka.html