www.sp87.poznan.pl

Pierwsze oznaki wiosny

Na­plot­ko­wa­ła so­sna, że już się zbli­ża wio­sna. Kret skrzy­wił się po­nu­ro: „Przy­je­dzie pew­nie furą”.
Jeż się na­je­żył sro­dze: „Ra­czej na hu­laj­no­dze”. Wąż syk­nął: „Ja nie wie­rzę. Przy­je­dzie na ro­we­rze”...
A wio­sna przy­szło pie­szo - Już kwia­ty z nią się śpie­szą, już tra­wy przed nią ro­sną i szu­mią: „Wi­taj wio­sno!”. (J. Brzechwa)

Po krótkich, zimowych dniach, wszyscy z niecierpliwością wypatrujemy pierwszych oznak wiosny. W marcu przylatują ptaki, pojawiają owady i wiosenne kwiaty. Do Polski dotarły już pierwsze bociany i zagościły nawet w pracach czwartoklasistów.

Elżbieta Witkiewicz
nauczycielka plastyki

http://www.zsp7poznan.pl/Pierwsze_oznaki_wiosny.html