www.sp87.poznan.pl

O wyprawie w przeszłość klasy IVa i IVb

I tak nastał ten dzień, 28 kwietnia, kiedy to śmiałkowie z klasy IVa i IVb na wyprawę wyruszyli. A zaiste nie była to podróż zwyczajna, a wyprawa ku przeszłości. W miejscowości zwanej Mniszki nasi śmiałkowie w sposób arcymagiczny w czasie się przemieścili i w dawnych rzemieślników przemienili. A nasamprzód do szkoły się udali, aby nauki pobrać i wyksztalcenie rzemieślnicze zdobyć. A potem przyszło im konie podkuwać ( lubo przyznać, iż trochę dziwne one były), beczki i buty robić, pszczelarstwem się zająć, praczką zostać, sklep dawny poprowadzić, a nawet wozy wyplatać. Praca ta anichybi ciężką była, ale nie zatrwożyli się śmiałkowie nasi i w dobrych humorach do swych domów powrócili. O czym zaświadczyć mogę

Skromny skryba z sali 210

http://www.zsp7poznan.pl/O_wyprawie_w_przeszlosc_klasy_IVa_i_IVb.html