www.sp87.poznan.pl

O grze „Gęś” co od księcia Florencji pochodzi

Gra „Gęś”, co na dworze przesławetnego Medyceusza - księcia Florencji powstała, wielkie ci zainteresowanie budziła. Książę na inne dwory ją poprzesyłał, jakoż i inni władcy grać w nią szybko poczęli. I chwila taka nadeszła, że w ową grę i uczniowie z klasy VIa  zagrać zapragnęli. Atoli do szkoły naszej szlachetnej plansza do gry nie dotarła, tłumaczy to trochę fakt, iż zaiste w XV wybudowaną jeszcze nie była. Przeto uczniowie sami swe plansze zrobili, a byli i tacy co o własne pionki się wystarali. O czy z dumą zawiadamia

skromny skryba z komnaty nr 14

http://www.zsp7poznan.pl/O_grze_Ges_co_od_ksiecia_Florencji_pochodzi.html