www.sp87.poznan.pl

O dawnych wierzeniach Słowian

I tak oto śmiałkowie z klasy Va w mroki historii zajrzeli i wieści o dawnych duchach i demonach przynieśli. A byli wśród nich i dobrzy jak Bzionek i okrutnie źli jak Licho. Przeto na lekcji historii uczniowie poczęli snuć o nich opowieści, a każdy podobiznę istoty przygotował. Jam to wszystko słuchał i podziwiał.

Skromny skryba z komnaty nr 14

http://www.zsp7poznan.pl/O_dawnych_wierzeniach_Slowian.html