www.sp87.poznan.pl

http://www.zsp7poznan.pl/Nabor_do_szkol_ponadpodstawowych.html