www.sp87.poznan.pl

Kawałek do kawałka - mozaika

Na lekcjach plastyki w klasie czwartej uczniowie poznali technikę mozaiki, stosowaną przez twórców począwszy od starożytności po czasy współczesne. Zainspirowani mozaikami z Pompejów, a także mozaikami stworzonymi przez hiszpańskiego artystę Antonio Gaudiego, wykonali wizerunek ulubionego zwierzątka.

Elżbieta Witkiewicz
nauczycielka plastyki

http://www.zsp7poznan.pl/Mozaika.html