www.sp87.poznan.pl

Wyniki konkursu plastycznego - Dzieci z całego świata

Czy wy wiecie, czy wy wiecie, ile dzieci jest na świecie?
Kto by to policzyć mógł, tyle serc, i rąk, i nóg?
A choć dzieci jest tak dużo, wszystkie wspólnej sprawie służą,
Wszystkie pragną, pragną z całych sił, żeby świat szczęśliwy był.
J. Brzechwa

W czerwcu w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny na temat „Dzieci z całego świata”, którego celem było:

 • poszerzenie wiedzy dotyczącej życia ludzi na różnych kontynentach.
 • kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla dzieci ze wszystkich stron świata.
 • zachęcanie do twórczego przedstawienia różnorodności i odmienności kulturowej.
 • rozwijanie umiejętności akceptacji siebie i innych rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej poprzez kreatywną interpretację tematu.
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się rożnymi technikami plastycznymi.

Uczniowie wzięli udział w konkursie prezentując różnorodność prac plastycznych wykonanych ciekawymi technikami. Komisja konkursowa oceniając prace plastyczne wzięła pod uwagę ich zgodność z tematem, estetykę wykonania oraz wykorzystaną technikę plastyczną.

Komisja konkursowa:

 • p. Elżbieta Witkiewicz - doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów artystycznych    

Wyniki konkursu:   

 • I miejsce – Klara Korytowska
 • II miejsce – Pola Błaszczyk
 • III miejsce – Olga  Starzyńska i Julia Wyszomirska

Wyróżnienia:

 • Hanna Zgórecka
 • Grzegorz Galusik
 • Konrad Maćkowiak

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Urszula Kosicka


http://www.zsp7poznan.pl/Miedzynarodowy_Dzien_Dziecka.html