www.sp87.poznan.pl

Martwa natura

Stół, gdzie podaje się wolę, nad którym króluje chęć;
Martwa Natura na stole – cytryna, kołacz i ryby rtęć. (J. Kaczmarski)

Wg malarzy – kubistów praca nad obrazem to „krążenie wokół przedmiotu, aby móc uchwycić wiele kolejnych jego wyglądów, które stopione w jeden obraz, odtworzą ten przedmiot w czasie trwania”.

Przed takim, niełatwym zadaniem, stanęli uczniowie klasy VII c malując martwą naturę inspirowaną pracami kubistów.

http://www.zsp7poznan.pl/Martwa_natura.html