www.sp87.poznan.pl

230 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”
Jan Paweł II

Pamiętając o tych słowach 30 kwietnia w przededniu ważnych świąt majowych, uczniowie z klas I - III  realizowali zagadnienia związane z tymi wydarzeniami.
Korzystając z prezentacji przygotowanej przez  Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz filmów i piosenek, dzieci poznawały wiadomości dotyczące historii powstania Konstytucji z 1791 roku, jak również znaczenia słowa "konstytucja", a także utrwalały informacje dotyczące Polski i symboli narodowych, o których opowiada  piosenka: "Każde państwo ma symbole, które znają inne kraje: Hymn państwowy, godło, flaga – im szacunek się oddaje ...".

Jako podsumowanie zdobytej wiedzy uczniowie brali udział w quizie on line, kodowali godło, uzupełniali zdania o Polsce oraz wykonali pracę plastyczną "Polska, to mój dom" i kokardę narodową z papieru.
Zapraszamy do obejrzenia wspaniałych efektów ich twórczości.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

http://www.zsp7poznan.pl/Majowe_swieta.html