www.sp87.poznan.pl

http://www.zsp7poznan.pl/Lista_dzieci_zakwalifikowanych_do_klasy_1.html