www.sp87.poznan.pl

http://www.zsp7poznan.pl/List_Ministra_Zdrowia_do_rodzicow.html