www.sp87.poznan.pl

Konkurs Pięknego Czytania

W piątek 24.05.24. w ZSP7 odbył się ostatni już w tym roku szkolnym międzyklasowy konkurs dla klas 1-3. Tym razem uczniowie wzięli udział w konkursie "Pięknego czytania", w ktorym musieli wykazać się czytaniem tekstu przygotowanego przez organizatora konkursu. Głównym celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno dziecięcej literatury, popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych. Uczniowie prezentowali swój kunszt recytatorski oraz umiejętności, nad którymi pracowali w ostatnim czasie. Konkurs umożliwił dzieciom przeżywanie doznań artystycznych oraz uczył rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
Uczestnicy konkursu prezentowali fragmenty tekstów ze znanej, dzieciecej literatury, a ich prezentacje oceniało jury biorąc pod uwagę następujące kryteria: płynność czytania, interpretacja tekstu, poprawna wymowa, dykcja, tempo czytania, a także bezbłędność i wyrazistość.
Konkurs jak zawsze przebiegał w serdecznej i miłej atmosferze. Występom dzieci towarzyszyły wielkie emocje, a komisja miała niełatwy wybór laureatów, ponieważ wszyscy uczestnicy prezentowali niezwykle wysoki poziom.
Spośród 21 uczestników konkursu jury wyłoniło następujące osoby:

Poziom klas I:

  • I miejsce- Artur Szczepaniak
  • II miejsce- Natalia Żywicka
  • III miejsce- Emilia Żywicka

Poziom klas II

  • I miejsce- Gabriela Czubińska
  • II miejsce- Marian Lisiecki
  • III miejsce- Lucjan Grzyb

Poziom klas III

  • I miejsce- Barbara Fasiecka
  • II miejsce- Zuzanna Szeplik
  • III miejsce- Ignacy Banaś

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, dyplomy oraz drobne upominki. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy talentu artystycznego i życzymy dalszych sukcesów.

Justyna Bączyk

http://www.zsp7poznan.pl/Konkurs_Pieknego_Czytania.html