www.sp87.poznan.pl

http://www.zsp7poznan.pl/Komunikat_dla_rodzicow_dot__szczepien.html