www.sp87.poznan.pl

Kampania 9 miesięcy Dobroczynności

                                                  "Każdy ma coś, co może dać innym"
Barbara Bush)

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
nasza szkoła bierze udział w III edycji Kampanii Fundacji Good Challenge - 9 miesięcy DOBROCZYNNOŚCI pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania.

Główne założenia kampanii:
  • Kampania „9 miesięcy dobroczynności” to zaplananowany i zorganizowany program dobroczynny na cały rok szkolny!
  • Misją dorosłych jest wychować dziecko na dobrego człowieka. Misją dzieci jest przywrócić dorosłym dziecięcy entuzjazm niesienia pomocy.
  • Dzieci wraz z Rodzicami i Nauczycielami angażują się od października do czerwca w różnorakie akcje dobroczynne na rzecz innych ludzi, zwierząt  i planety.
  • Nazwa Kampanii „9 miesięcy dobroczynności” nawiązuje do 9 miesięcy ciąży – każdy miesiąc ciąży jest niesamowicie ważnym procesem, kształtującym Nowego Człowieka. Celem Kampanii jest wspieranie, nauka i rozwój cech u młodego człowieka, takich jak: empatia, pomoc, zaangażowanie, tolerancja i szeroko pojęta dobroczynność. 

Serdecznie zapraszamy rodziców oraz dzieci do zaangażowania się w akcje dobroczynne. Biorąc czynny udział w takich akcjach rozwijamy w dzieciach empatię oraz kształtujemy pozytywną postawę wobec potrzebujących.

Każdego miesiąca informacje o danej akcji będą zamieszczane na plakatach oraz na Facebooku szkoły.

 Zapraszamy do udziału

http://www.zsp7poznan.pl/Kampania_9_miesiecy_Dobroczynnosci.html