www.sp87.poznan.pl

Fascynujący świat przyrody

W marcu zajęcia świetlicowe obejmują cykl tematyczny poświęcony treściom przyrodniczym. Jego celem jest kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody i umiejętnego korzystania z jej dobrodziejstw, wrażliwości na jej piękno. Podczas pracy uczniowie rozwijają w sobie nawyki i przyzwyczajenia mające na celu podniesienie odpowiedzialności za otoczenie, w którym żyjemy. Poznają sposoby na zachowania sprzyjające ochronie środowiska. Poprzez działania artystyczne dzieci doskonalą zdolności manualne, poznają nowe techniki plastyczne, rozwijają spostrzegawczości i dojrzewają do umiejętności świadomej obserwacji zjawisk.

Oferta zajęć  oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co sprzyja ugruntowaniu pozytywnych relacji między uczniami oraz przekłada się na miłą atmosferę w świetlicy.

 https://youtu.be/RSydT36fBh0


http://www.zsp7poznan.pl/Fascynujacy_swiat_przyrody.html