www.sp87.poznan.pl

Debaty oksfordzkie w naszej szkole

Na dwóch warsztatach zorganizowanych przez stowarzyszenie CREO uczniowie VIa i VIb zapoznali się z zasadami debaty oksfordzkiej czyli rodzaju dyskusji, w której dwie drużyny toczą uporządkowany spór wokół postawionej tezy. Wy-powiedzi uczestników dyskusji powinny być krótkie i rzeczowe. Tak jak powiedział Winston Churchill: „Mówcy powinni mieć na uwadze nie tylko to, by wyczerpać temat, ale także, by nie wyczerpać słuchaczy”. Podczas pierwszych warsztatów uczniowie podzielili się na zwolenników i przeciwników tezy: wycieczka w góry jest lepsza niż nad morze. Podczas drugiej debaty uczniowie dyskutowali nad tezą postawioną przez Antoniego Łagódkę: gry video edukują. Uczniowie z zaan-gażowaniem przedstawiali swoje racje i próbowali obalić argumenty przeciwnej grupy.

Agnieszka Garczarczyk

http://www.zsp7poznan.pl/Debaty_oksfordzkie_w_naszej_szkole.html