www.sp87.poznan.pl

Bezpieczna droga do i ze szkoły

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas najmłodszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.

W poniedziałek 11 września 2023r. w ramach edukacji w tym kierunku, policjantki i strażnicy miejscy  spotkali się z uczniami klas pierwszych naszej szkoły.

Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Policjantki i strażnicy miejscy rozmawiali z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po drodze, a w szczególności  omówili zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz pokazali niektóre znaki drogowe. Następnie pierwszaki ćwiczyły poprawne przechodzenie po pasach z sygnalizacją i bez. Funkcjonariusze przypomnieli również dzieciom o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze i wręczyli im zawieszki, aby były lepiej widoczne na drodze, poruszając sie po zmroku.

Tego typu spotkania funkcjonariuszy z najmłodszymi użytkownikami dróg mają na celu poszerzanie wiedzy z zakresu ruchu drogowego i umiejętne stosowanie jej w praktyce.

Wychowawczynie klas pierwszych
Justyna Bączyk, Danuta Zarzycka

http://www.zsp7poznan.pl/Bezpieczna_droga_do_i_ze_szkoly.html